Nieuwsoverzicht


Zangles en Corona? Het kan weer!

18 maart 2021

Zoals alles de afgelopen tijd anders was en stil kwam te liggen, heb ik de afgelopen weken alleen online zangles kunnen geven. Ik ben blij dat die mogelijkheid er was/ is, maar vanaf nu kan je gelukkig weer live zangles komen nemen!
Ik heb mijn lesruimte corona-proof gemaakt, heb een aangepast rooster, zodat leerlingen elkaar niet tegen hoeven te komen, dus je kunt vanaf nu weer gewoon komen zingen. 
Dus als je altijd al wilde (leren) zingen, meld je hier aan!